Ana Sayfa

RUHUL FURKAN TEFSİRİNİN DAĞITIMINDA KATKINIZIN OLMASINI İSTERSENİZ hibe formu

SEN HANGİ BAĞIN GÜLÜSÜN ?’

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM.
ESSELATÜ VESSELAMÜ ALEYKE YA RASULULLAH
ESSELATÜ VESSELAMÜ ALEYKE YA HABİBULLAH
ESSELATÜ VESSELAMÜ ALEYKE YA NEBİYULLAH
 DEĞERLİ KARDEŞLERİM: KASIMPAŞA SEMTİMİZDE MIZRAKLI İLMİHALİ VE İMAN İSLAM RİSALESİ DERSLERİNE BAŞLADIK. İLK BİLGİ HAZİNEMİZİ YOKLADIK VE NELER ÖĞRENMİŞİZ BİR SINAVDAN GEÇTİK.BUGÜNDEN İTİBAREN KUR’AN-I KERİM (CÜZ) DERSLERİMİZE BAŞLADIK.RABBIM DAİM EYLESİN.ÖĞRENİP AMEL EDEBİLMEYİ,ÖĞRETEBİLMEYİ CÜMLEMİZE NASİB EYLESİN İNŞALLAH.
AMİN.
SORULARIMIZI CEVAPLAMAK İSTEYEN KARDEŞLERİMİZ İÇİN 
: www.ruhulfurkan.info

mahmut ustaosmanoğlu

Asrın Müceddidi Mahmud Usta OSMANOĞLU

YA RABBİ;İBADETLERİMİZİ MAKBUL EYLE,DUALARIMIZI ULEMALARININ,EVLİYALARININ,SAHABELERİNİN,HALİFELERİMİZİN VE PEYGAMBERLERİMİZİN DUALARI YANI SIRA KABUL EYLE…
KABUL OLUNAN AĞIZLARDAN KABUL EYLE ….KABUL OLAN KALPLERDEN KABUL EYLE… BİZİ,ANNEMİZİ,BABAMIZI,KARDEŞLERİMİZİ,ARKADAŞLARIMIZI,AKRABALARIMIZI MAHSUN ETME ALLAHIM…

mahmut-ustaosmanoğlu-5

Asrın Müceddidi

MÜSLÜMANLARI MAHSUN ETME ALLAHIM,AĞLATMA ALLAHIM,ZULUME UĞRATMA ALLAHIM,EBREHENİN ORDUSUNA NE YAPTIYSAN MİSLİYLE YAP ALLAHIM…DÜNYANIN ÜBÜR UCUNDA BİR MÜSLÜMAN KARDEŞİM AĞLADIĞINDA BURADA YÜREĞİMİZ PARÇALANIYOR.SEN ZALİMLERE,KAFİRLERE,MÜNAFIKLARA FIRSAT VERME ALLAHIM…

ALLAHIM ACİZ OLAN BİZ,ACİZ OLAN İHVANLAR OLARAK,MÜSLÜMAN KARDEŞLERİMİZİ SANA EMANET ETTİK ALLAHIMMMMMM.
EMANETİMİZ EMANETÇİMİZ OLAN RABBIMIZADIR…

YARABBİ BU MÜBAREK GÜNLERDE MÜSLÜMAN KARDEŞLERİME EZİYET EDENLERE SEN FIRSAT VERME.ISLAHININ EN GÜZELİYLE,LAYIK GÖRDÜĞÜN ŞEKİLDE SEN ISLAH EYLE.
YANLIZ SANA KULLUK EDER,YALNIZ SENDEN İSTERİZ ALLAHIM.
BİZİ ZALİMLERİN ELİNE DÜŞÜRME…ACİZ OLAN BİZ KULLARIN SADECE SENDEN RAHMET DİLİYORUZ.BİZLERİ MERHAMET YOKSUNLARININ ELİNE DÜŞÜRME ALLAHIM…

5 VAKİT NAMAZLARIMIZ DA DUALARDA BULUŞMAK TEMENNİSİYLE…
ALLAH YAR VE YARDIMCIMIZ OLSUN….AMİN

Ruhu’l-Furkan
Mahmud Efendi Hazretlerinin en hacimli eseri, Ruhu’l-Furkan adlı natamam tefsirdir. Tefsir “rivayet” tarzına daha yakındır. Fakat eserde yer yer “işari” manalara da rastlanmaktadır. Ruhu’l-Furkan, içerisinde fıkhi meseleleri barındırması cihetiyle “ahkam tefsiri” özelliğini de taşımaktadır.

Mahmut Usta OSMANOĞLU

Asrın Müceddidi

Tefsirde önce ayetlerin kelime anlamları verilmekte, sonra mealleri, ardından da tefsirleri yapılmaktadır.
Ruhu’l-Furkan’da fıkıh, kelam, tasavvuf gibi temel İslami disiplinlerle alakalı meselelerin derinlemesine tahlil edilmesi, Mahmud Efendi Hazretleri’nin İslami ilimlerdeki derinliğini ortaya koyması açısından ayrıca önemlidir.
Mahmud Efendi Hazretleri tefsirinin mukaddimesinde niçin böyle bir çalışmaya başladığını açıklarken şunları söylemektedir: “Kur’an-ı Azimu’ş-şan’ın manasının kelime kelime anlaşılmasına çok hevesli olduğumuz sohbetlerimize iştirak eden kardeşlerimiz tarafından yakinen bilinmektedir.
Nice büyük alimler, Kur’an-ı Kerim’i Türkçe tefsir ederek, bu büyük kitabın manasını anlama hususunda milletimizin ihtiyaçlarını karşılamışlardır. Bu yüzden ziyade aciz olan bu kardeşiniz böyle büyük bir işe girişmeyi bu zamana kadar düşünmüş dahi değildi. Ancak hicri 1407 senesi şaban ayının Beraat gecesinde Ravza-i Mutahhara’da bulunduğumuz sırada Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem tarafından vaki olan manevi bir işaretle, bu mühim işe başladık ve yukarıda geçtiği gibi kelime-kelime mana verilmesine ziyade ihtimam göstererek yola çıktık.”
Tefsir yazımının tedris ve irşat faaliyetleri ile birlikte yürütüleceğini, bu yüzden eserin tamamlanmasının uzun bir zaman alacağını söyleyen müellif, okurlarından bu özrünün kabulünü istirham eder.Halen yazımı devam eden tefsirin Şu anda 17.cildi basılmıştır.Eserin 30 cildi aşacağı kuvvetle muhtemeldir.

efndihz3ustaosmanoğlu2

Fatih Medreseleri
Efendi Hazretlerimiz (k.s.) Takipçi Değil, Takip Edilendir!

Son zamanlarda cereyan eden hadiseler, ülkemiz adına özellikle de Müslümanlar adına oldukça üzücü hadiselerdir. Fatih Medreseleri olarak kamuoyunu ciddi manada etkileyen bu hadiselerin yaşanmasından üzüntü duyduğumuzu başta belirtmek isteriz. Ayrıca Müslümanların bu ahir zamanda birbirine düşmek yerine daha da kenetlenerek gerçek kardeşlik çerçevesi içinde hizmet etmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Halkımızın hele de gençliğimizin gayri İslami hayat tarzının esiri haline getirilmeye çalışıldığı bu ortamda, birlik ve beraberliğe her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır.Fatih Medreseleri olarak bizler, ülkemizde ve dünyada yaşanan hadiselere karşı tavrımızı, önderimiz olan Efendi Hazretlerimizin (k.s.) çizdiği doğrultuda alıyoruz. Çünkü Efendi Hazretlerimizin (k.s.) yolu, ehlisünnet yoludur. Peygamber (s.a.v.) yoludur. Bu yol bütün insanlığı kucaklar, hiçbir zaman tefrikaya prim vermez. O nedenle zamanın müçtehidi olan Efendi Hazretlerimizi (k.s.) en güzel şekilde takip etmeliyiz. Ölçümüz, Kur’an ve sünnete bağlılığı ile tüm dünyaya örnek ve önder olan Efendi Hazretlerimizdir (k.s.).Efendi Hazretlerimizin (k.s.) idealini oluşturan en temel unsur; medrese çalışması, Kur’an çalışmasıdır. Buna, tüm dünyanın ihtiyacı vardır. Dünyanın ihtiyacı olan bu çalışmayı hayata geçiren ve yürüten Efendi Hazretlerimizin (k.s.) hayatında tartışmalar, sert ifadeler, ayrımcılık ve dışlama gibi çirkin davranışlar görülmemiştir. Efendi Hazretlerimizin (k.s.) şahsında görülmeyen bu çirkin davranışlar, camiamızda da görülmemiştir. Allah(c.c.)’ın izni ile de görülmeyecektir.

Efendi Hazretlerimizin (k.s.), hiç kimse ile bir husumeti olmamıştır. Olamazda. Çünkü O zat, tüm İnsanlığı Allah’a (c.c.) davet eden, Allah’ı (c.c.) bildiren ve Peygamber yolunu gösterip, takdim eden kıymetli bir zattır. Bize yakışan ise O (k.s.) zatın kıymetini bilip, O’nun (k.s.) yolundan güzel yürümektir. O’nun (k.s.) ifadelerine kulak verip, O’nun (k.s.) isteklerini hayata geçirmek için çalışmaktır. Kısacası Efendi Hazretlerimizin (k.s.) Hocalarına ve müridanına yakışan şey, fitneye ve tefrikaya yol açmadan, ciddi bir şekilde Müslümanları hatta tüm insanlığı kucaklayıp, onlara başarılı bir şekilde hizmet etmektir. Bizden istenen ve beklenen budur.

Efendi Hazretlerimizin (k.s.) ve camiamızın adının, siyasi veya örgütsel birtakım şeylerle anılmasının kesinlikle doğru olmadığını tüm halkımıza duyururuz. Efendi Hazretlerimizi (k.s.) bir takım insanlara uyan, onların peşinden giden, onların peşinden adım atan bir halde göstermek veya camiamızı o şekilde kamuoyuna lanse etmek çok yanlıştır. Bu yanlışa düşülmemelidir. Böylesi kıymetli zatın yolundan giden tüm kardeşlerimizin de buna azami ölçüde dikkat etmesi gerekmektedir. Yanlış ifadelere ve çirkin davranışlara mahal verilmemeli, hal ve hareketlerimizin hatta ağzımızdan çıkan her ifadenin Efendi Hazretlerimize (k.s.) ve camiamıza yakışır olması gerekmektedir. Herkes bu güzelliği muhafaza etmek durumundadır. Ayrıca asla unutulmamalıdır ki Efendi Hazretleri (k.s.) gibi zatlar, takipçi değil, takip edilen zatlardır. Herkesin Efendiye (k.s.) ihtiyacı var! Efendinin (k.s.) hiç kimseye ihtiyacı yoktur!

Yüce Mevla’mız, Müslümanlara basiret, feraset vermiştir. O nedenle Müslümanlar, hadiseleri iyi bir tefekkürle değerlendirmeli ve böylece önünü açmalıdır. Bugün birbirine düşme zamanı değil, kardeşlik zamanıdır. Hataları ya da eksiklikleri ortaya çıkarıp, Müslüman kardeşlerimizi Müslüman olmayanlara güldürmemeliyiz. Tüm müminlerin duyarlı olmasını ve İslam yolunda güzel hizmet etmelerini temenni eder, Mevla’mızdan bu hususta yardım isteriz.

FATİH MEDRESELERİ