Ana Sayfa

Şer’i Delil Ne Demektir?

Dini bir hükmün dayanağı veya hüküm çıkarma yolları demektir. Bunlar sırasıyla şunlardır.

  1. Kitap

Yani Kur’an-ı Kerim in  âyeti şerifeleridir.

  1. Sünnet

Peygamber Efendimizin (sallallahu aleyhi vessellem)   söylediği sözler ve yaptığı işler ve yapıldıgında bişey demediği engellemediği izin verdiği şeyler  demektir.

  1. İcma

 Hz. Peygamberin vefatından sonra müctehidlik vasfını kazanmış olan alimlerin herhangi bir meselede fikir birliği etmeleridir. İttifakla alınan böyle bir hüküm bütün ümmeti bağlar.

  1. Kıyas

 Kitap ve sünnette hükmü bulunmayan bir meseleye aralarındaki illet (gerekçe) birliği sebebiyle kitap ve sünnetle düzenlenmiş meselenin hükmünü vermektir. Şarabın haramlılığı âyetlerle sabittir sebebi ise sarhoşluk verme illetidir (özelliğidir). Aynı özelliği taşıyan fakat ismi Kur’an ‘da geçmeyen diğer içkilere kıyasla onların da haramlılığına hükmedilir.

DEĞERLİ KARDEŞLERİM;SÜNNETLERİN BİZİM İÇİN ÖNEMİ ÇOK BÜYÜKTÜR.EHLİ SÜNNET VEL CEMAAT OLARAK BİZLER PEYGAMBER EFENDİMİZ sallallahu aleyhi vessellem ÇOK SEVER HÜRMETTE KUSUR ETMEMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA GAYRET EDERİZ.BİZLERCE HÜRMET ETMENİN BAŞI, SÜNNETLERİNİ YAPMAK,ANLATMAK,ANLAMAKTIR.

ÜSTADIMIZ MAHMUD USTAOSMANOGLU (ks) BU KONUDA BİZE EN BÜYÜK ÖRNEKTİR.

BU KONUDA EN DOĞRU BİLGİYİ  DETAYLI OLARAKDA CÜBBELİ AHMED HOCAMIZIN VİDEOLARINDAN,KİTAPLARINDAN VE www.cubbeliahmethoca.tv SİTESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

ZİYARET ETMİŞ OLDUĞUNUZ www.ruhulfurkan.com ve www.ruhulfurkan.info SİTELERİ ŞAHSIM TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR.
AMACIM BU EŞSİZ ESERİN TANITILMASINA,OKUNMASINA VE DAĞITILMASINA BİR NEBZEDE OLSA KATKIMIN OLABİLMESİ.

AMACIM: DEĞERLİ OLANLARLA DEĞER BULABİLMEKTİR

 

mahmut-ustaosmanoğlu-5

Asrın Müceddidi

Ruhu’l-Furkan
Mahmud Efendi Hazretlerinin en hacimli eseri, Ruhu’l-Furkan adlı natamam tefsirdir. Tefsir “rivayet” tarzına daha yakındır. Fakat eserde yer yer “işari” manalara da rastlanmaktadır. Ruhu’l-Furkan, içerisinde fıkhi meseleleri barındırması cihetiyle “ahkam tefsiri” özelliğini de taşımaktadır.

 Tefsirde önce ayetlerin kelime anlamları verilmekte, sonra mealleri, ardından da tefsirleri yapılmaktadır.
Ruhu’l-Furkan’da fıkıh, kelam, tasavvuf gibi temel İslami disiplinlerle alakalı meselelerin derinlemesine tahlil edilmesi, Mahmud Efendi Hazretleri’nin İslami ilimlerdeki derinliğini ortaya koyması açısından ayrıca önemlidir.
Mahmud Efendi Hazretleri tefsirinin mukaddimesinde niçin böyle bir çalışmaya başladığını açıklarken şunları söylemektedir: “Kur’an-ı Azimu’ş-şan’ın manasının kelime kelime anlaşılmasına çok hevesli olduğumuz sohbetlerimize iştirak eden kardeşlerimiz tarafından yakinen bilinmektedir.
Nice büyük alimler, Kur’an-ı Kerim’i Türkçe tefsir ederek, bu büyük kitabın manasını anlama hususunda milletimizin ihtiyaçlarını karşılamışlardır. Bu yüzden ziyade aciz olan bu kardeşiniz böyle büyük bir işe girişmeyi bu zamana kadar düşünmüş dahi değildi. Ancak hicri 1407 senesi şaban ayının Beraat gecesinde Ravza-i Mutahhara’da bulunduğumuz sırada Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem tarafından vaki olan manevi bir işaretle, bu mühim işe başladık ve yukarıda geçtiği gibi kelime-kelime mana verilmesine ziyade ihtimam göstererek yola çıktık.”
Tefsir yazımının tedris ve irşat faaliyetleri ile birlikte yürütüleceğini, bu yüzden eserin tamamlanmasının uzun bir zaman alacağını söyleyen müellif, okurlarından bu özrünün kabulünü istirham eder.Halen yazımı devam eden tefsirin Şu anda 18.cildi basılmıştır.Eserin 30 cildi aşacağı kuvvetle muhtemeldir.

ustaosmanoğlu2